VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Projekat:
World Music From Serbia

logo_world_music_from_serbia.jpg
Logo World Music From Serbia

World Music Asocijacija Srbije i WMAS Records 2007. godine pokrenuli su PROMO ediciju audio CD izdanja pod nazivom World Music From Serbia.

Sva izdanja se objavljuju kao dodatak World Music Magazina Etnoumlje koji izdaje World Music Asocijacija Srbije. Magazin Etnoumlje izlazi kvartalno, prema tome i CD audio izdanja World Music From Serbia se objavljuju četiri puta godišnje (u prolećnom, letnjem, jesenjem i zimskom izdanju Etnoumlja). Izdanja su nekomercijalna, ne prodaju se i jedino služe za promotivne svrhe!

Tri CD izdanja predstavljaju albume ili zapise koncerata srpskih World Music sastava, dok je četvrto izdanje (koje izlazi u zimskom broju magazina Etnoumlje) kompilacija pesama više World Music sastava iz Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane World Music sastave u Srbiji koji poseduju neobjavljene studijske snimke ili kvalitetne snimke koncertnih nastupa ili žele da obeleže svoj dugogodišnji rad objavljivanjem kompilacije da nam se obrate! Razmotrićemo mogućnost da oni budu objavljeni uz neki od narednih brojeva magazina Etnoumlje.

Takođe, pozivamo sastave da nam blagovremeno dostave kompozicije ukoliko žele da budu objavljene na PROMO kompilaciji koja izlazi u zimskom izdanju magazina Etnoumlje.

Kompilacija će služiti kao promotivan materijal srpske World Music scene u inostranstvu. Svi prisutni sastavi na ovom izdanju time će biti u mogućnosti da se bolje predstave inostranim festivalima i izdavačima.

Potrebno je da nam pošaljete jednu vašu snimljenu kompoziciju (bez obzira da li je objavljivana ili ne). Neophodno je da kompozicija bude digitalno snimljena i studijski obrađena. Ukoliko je već objavljivana, molimo vas navedite naziv albuma, godinu izdavanja, izdavački kuću kao i overenu pismenu dozvolu izdavačke kuće da kompozicija može biti objavljena na kompilaciji.

Ponavljamo da projekat nije profitabilan i da služi jedino u promotivne svrhe. Na omotu kompilacije biće naznačeno: „PROMOTION - NOT FOR SALE!”

Za sve dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate: etnoumlje@yahoo.com

Povratak na pregled svih projekata >>