VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>> 

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

SWM Internet Radio

swm_internet_radio_logo.gif
Logo SWM Internet Radija

Ideja za osnivanjem SWM (Serbian World Music) INTERNET RADIJA potekla je početkom 2008. godine.

Osnivanju SWM INTERNET RADIJA prethodilo je formiranje Arhiva (Fonoteke) srpske World Music kao i organizacija finansijske podrške za ovaj projekat. SWM INTERNET RADIO predstavljaće isključivo srpsko World Music stvaralaštvo. Pokušaćemo da na ovaj način afirmišemo srpsku World Music i predstavimo je svim zaljubljenicima World Music u svetu.

Realizacija SWM INTERNET RADIJA u formi podcasting-a (po ugledu na fROOTS Radio) otpočela je 15. februara 2011. godine na internet adresi: http://swminternetradio.podomatic.com

Četiri puta godišnje (kvartalno), World music asocijacija Srbije postavljaće novu „zvučnu epizodu”. Dužina njenog trajanja je oko 60 minuta, u formi audio CD-a i sadržaće desetak numera. Svaku zvučnu epizodu pratiće prigodan tekst koji opisuje dotični zvučni materijal.

U planu je da se broj epizoda poveća i njihov sadržaj obogati komentarima, kritikama i razgovorima sa umetnicima, muzikolozima, promoterima...

Vaši predlozi su dobrodošli.

Za sve dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate: etnoumlje@yahoo.com

listen.jpg SLUŠAJ SWM INTERNET RADIO PODCAST >>