VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>> 

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Istok-Zapad:
SMISAO REDA I HAOSA U MUZICI

Autor: Dragomir Milenković

iran_svirci.jpg
Muziciranje na tradicionalnim
instrumentima u Iranu

Da bi muzika bila zdrava društvena pojava i ostala dosledna umetničkim principima, potrebno je da izražava celokupnost prirode kosmosa i mikrokosmosa, reda i haosa, odnosno da predstavlja svet kakav zaista jeste. 

Celokupna priroda univerzuma se u krajnjem poimanju može razložiti na dve kategorije. To su red i haos. Sve što god postoji je međuprožimanje načela reda i haosa. Ovakav polaritet je moguće uočiti na mnogim primerima poput magnetne sile, odnosu zvezdanog ustrojstva i biosfere, teokratije i matrijarhata na društvenom planu, borbe bogova i demona u mitologijama religioznih učenja, geometriji i rasutoj svesti svakodnevnog uma.

Načelo reda i haosa je prisutno i u umetnosti, veoma izraženo u slikarstvu i muzici. Može se uočiti da je zvučno izražavanje reda i haosa naročiti zastupljeno u muzici starih kultura Bliskog istoka i Indije. Strogo određena melodija i razigrana improvizacija, ritam i aritmija, zatim tonovi reda koji se koriste u zapadnoj novijoj muzici i netemperovani tonovi starih instrumenata Orijenta pa sve do fri-džeza i kakofonije.

Kvalitet umetničkog izražavanja direktno zavisi od nesputanog ispoljavanja polariteta reda i haosa. U svim vremenima je postojala psihološka potreba za disharmonijom kao protivtežom saglasju ili harmoniji. Haos je zvučno odslikan takozvanim četvrt tonovima ili netemperovanim notama koje se još uvek mogu izvesti na arhaičnim instrumentima kao što su saz, ud, sitar, nej, kanun, santur i drugim muzičkim uređajima koji su izbegli evrocentrističku cenzuru, odnosno strogo mešanje državnih institucija pod jakim uticajem crkvene ideologije. Po tipu muzičke kulture se vidi da je Evropa izrazito težila redu. Stoga su muzički rituali haosa potpuno potiskivani. Simfonijski orkestar koji izvodi strogo raspisane deonice pod kontrolom dirigenta je očigledan model apsolutnog reda evropskih muzičkih rituala. Sloboda improvizacije u muzici Roma, Arapa, Jevreja, Hindusa pa i američkih crnaca je u obrazovnim institucijama Evrope potpuno izopštena. Tek u novije vreme sa pojavom džez akademija, usled snažnog uticaja Amerike, uči se teorija ritmičke i melodijske improvizacije. Haos se ponovo probija u život Evropljana, najvidljivije kod mlade publike, a u psihološkom smislu izražava potrebu za slobodom od krutog militantnog reda i ideološke jednostranosti.

Da bi muzika bila zdrava društvena pojava i ostala dosledna umetničkim principima, potrebno je da izražava celokupnost prirode kosmosa i mikrokosmosa, reda i haosa, odnosno da predstavlja svet kakav zaista jeste. Ni red ni haos ne mogu jedan bez drugoga, jer ne bi postojali. U muzici pobeda svetlosti nad tamom nema ni svrhe ni smisla. Ona nas tako uči ispravnom životu u kome svaka jednostranost zaslepljuje.

U šamanskom posvećenju silazak u podzemlje, zapravo carstvo haosa, neophodno je da bi se došlo do uspenja na Nebo, odnosno do samog ostvarenja. Prepreka direktnom uspenju na Nebo je totalitarna piramidalna hijerarhija duhova koji ne dopuštaju sazrevanje individue. Da bi šaman ostvario svoju solarnu ili zvezdanu prirodu, te postao prvorođeni, sopstveni gospodar, nužno mora uroniti u haos i poništiti sve autoritete.

Budući da je muzičar i sam vrsta šamana, pod uslovom da se ozbiljno bavi svojim poslom, obavezuje se na istinito, iskreno prikazivanje sveta sastavljenog od dve prirode, proizašle od izvornog neutralnog polja u kome ne beše ništa.

Izvor: Časopis „Svetlica”, Beograd, br. 11, april 2006.


 

Povratak na sadržaj Etnoumlja #4 >>

Pregled svih brojeva Etnoumlja >>