VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>> 

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Budite obavešteni: primajte Newsletter World Music asocijacije Srbije


Poštovani, „World music asocijacija Srbije” započinje da objavljuje „Newsletter” u elektronskom obliku, koji ćemo slati na adrese sa naše mailing liste. „Newsletter” ćemo objavljivati dva puta godišnje.

Ako Vam je „Newsletter” samo prosleđen preko nekog drugog, a želite da se prijavite na našu listu, samo nam pošaljite poruku na naš e-mail: 
etnoumlje@yahoo.com da želite da primate „Newsletter”. Rad „World music asocijacije Srbije” pomažete i tako što ćete „Newsletter” proslediti vašim poznanicima koji se profesionalno ili amaterski zanimaju za „world music”. 

Cilj „Newsletter”-a je da sažeto obaveštava o proteklim i predstojećim događajima koji se odnose na zbivanja prvenstveno na domaćoj, a potom i na inostranoj „world music” sceni. „Newsletter” je, između ostalog, namenjen za najave i izveštaje sa festivala, koncerata, promocija novih albuma i ostalih vesti, kao i za sve druge korisne informacije koje se tiču rada „world music” sastava u Srbiji i ovdašnje „world music” scene.Vidite Newsletter World music asocijacije Srbije #1 [24. maj 2011.] Vidite Newsletter World music asocijacije Srbije #2 [19. okt 2011.]