HOME   ENGLISH  BANDS ARTISTS PROMOTERS  MAGAZIN ETNOUMLJE  EDUKACIJA  PROJEKTI  FESTIVAL  WMAS REC  LINKS   CONTACT

WORLD MUSIC SAMIT   SWM INTERNET RADIO >>   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

CD WORLD MUSIC FROM SERBIA
World Music Asocijacija Srbije i WMAS Records pokreću ediciju audio CD izdanja pod nazivom World Music From Serbia. Sva izdanja biće objavljivana kao dodatak World Music Magazina Etnoumlje koji izdaje World Music Asocijacija Srbije. Magazin Etnoumlje izlazi kvartalno, prema tome i CD audio izdanja World Music From Serbia biće objavljivana četiri puta godišnje. Plan je da tri CD izdanja predstavljaju albume ili zapise koncerata pojedinačnih srpskih sastava, dok će četvrto izdanje (koje izlazi u zimskom broju magazina Etnoumlje) biti kompilacija pesama više World Music sastava iz Srbije. Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Istorija:
WORLD MUSIC: 
FORMIRANJE TRANSŽANROVSKOG KANONA

Autor: Đorđe Tomić

baaba_maal.jpg
Baaba Maal

„Tajni muzej čovečanstva”, pohranjen u jednoj porodičnoj kući na Long Ajlendu u Njujorku, čini arhiva od preko 50.000 ploča na 78 i 80 obrtaja, objavljenih prvih decenija dvadesetog veka, u pionirsko doba gramofonske industrije. Muzej je proizvod kolekcionarske opsesije Pata Contea, vlasnika i glavnog kustosa ove neponovljive fonoteke, poštanskog službenika koji je vreme i novac uložio u potragu za ranim snimcima nečega što bi se danas nazvalo etničkom muzikom. Rembetika, fado, tango, calypso, lokalne muzike Severne Indije i Kariba, Dalekog i Bliskog Istoka, Turske, Balkana, nešto kasnije Afrike i brojnih drugih zabiti, ovde hiberniraju otisnute u oblicima u kojima ih je zatekla prva audio revolucija, kao spomenik entuzijazmu lovaca na egzotične zvuke iz vremena kada je muzička industrija još napipavala put u mraku i katalozima reflektovala neiskvaren ukus svoje nove publike. Muziku sa druge strane ovih dvominutnih i trominutnih zapisa teško je zamisliti kao nešto komercijalno upotrebljivo, čak i u vreme kada su snimci nastajali. Ipak, za njihove tvorce (kojih je ukupno bilo manje od 75) sastavljanje popisa planetarne muzičke ponude bilo je u svoje vreme pre svega komercijalno preduzeće. Prve velike gramofonske kompanije rano su otkrile da osvajanje tržišta za novu vrstu proizvoda, prvu kućnu medijsku mašinu, zahteva izvesno prilagođavanje i lokalizaciju; da prodaja gramofona (što je bio njihov osnovni proizvod) zavisi od ponude odgovarajućeg softvera u obliku lokalno popularne muzike otisnute na diskovima od šelaka. Victor i Gramophone Company, vodeća američka i britanska kompanija, usaglasile su se oko podele planete na interesne sfere i ustanovile pododeljke za „native music”. Da bi na još neosvojena tržišta stigli pre konkurencije, organizovali su mrežu agenata, obično lokalnih trgovaca u gradskim centrima, koji operišu kao A&R personal, i putujućih inženjera-tehničara koji obilaze svet vukući sa sobom tone opreme, snimajući izbor iz urođeničke ponude. Gotovi snimci šalju se u centralu, gde se umnožavaju, pakuju i zajedno sa gramofonima vraćaju tamo odakle su došli. 

Deo ove produkcije dospeo je u Sjedinjene Države, zahvaljujući useljenicima s početka veka, čiji naslednici počinju da izbacuju egzotične roditeljske kolekcije sa tavana otprilike u vreme kada je Pat Conte počeo da ih skuplja u nikada održani „world expo” snimljenog zvuka...

Preuzmite kompletan tekst u pdf formatu>>

Povratak na sadržaj tekstova iz oblasti world music edukacije >>