VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Umetnička radionica:
RAZIGRANE KOMPOZICIJE DOBRILE DORE RADOVANOVIĆ
Autor: Mira Bojkić

dora.jpg
D. Radovanović, Etno, 2003.

„Ni slike ni skulpture” Dobrile Radovanović - Dore žive svoj život omeđen ramom, unutar kojeg se dešavaju harmonična spajanja plastičnih elemenata sa pikturalnom, svetlosnom i prostornom dimenzijom.

Umetnik - Dobrila Radovanović- Dora je ro|ena 1954. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala je u Školi za primenjenu umetnost – „Đorđe Krstić” u Nišu na odseku za oblikovanje proizvoda i po profesiji je industrijski dizajner. Godine 1976. stupa u radni odnos u konfekciji „Resava” u Jagodini, gde radi na poslovima modnog kreatora 15 godina. Od 1976. godine stalni je član udruženja likovnih umetnika „KLUJ” - Jagodina. Redovno izlaže na svim izložbama udruženja. Učesnik je na više slikarskih i vajarskih kolonija kod nas. Dobitnik je više nagrada za svoje stvaralaštvo. Umetnik danas živi i stvara u Jagodini kao slobodni umetnik.
Mira Bojkić, istoričar umetnosti, daje sledeći kritički osvrt na opus ove umetnice: „Dobrila  - Dora  Radovanović, stvaralac širokog interesovanja: vajar po obrazovanju, dugogodišnji modni kreator po struci, vrstan ikonopisac, crtač, slikar, keramičar. Čega god se lati, Dora Radovanović afirmiše svoj izvorni, čisti talenat - hrabrost u pristupu likovnim problemima i konsekventnu upornost i istrajnost u nastojanju da se ostane svoj, prepoznatljiv i autentičan. Njena ostvarenja, „ni slike ni skulpture” žive svoj život omeđen ramom, unutar kojeg se dešavaju harmonična spajanja plastičnih elemenata sa pikturalnom, svetlosnom i prostornom dimenzijom. To kao posledicu ima kreativno realizovanje površina snažne kolorističke orkestracije, gde volumen ne trpi nego naprotiv bojom biva istaknut.
U ovom „dijalogu” sa umetnošću, vidno je i višeznačno prisustvo čoveka koji svojom pojavom spaja materijalnu ravan sa kosmičkom dimenzijom. Struktura kompozicije, često sistemom vertikala je čvrsta, a forma ima stabilnu statiku. Ona je modelovana onoliko meko koliko to dopušta stiropor - materijal kojeg Dora često koristi za realizaciju svojih nadahnuća. Mirne poze figura, ponekad i u nekom elegantnom, odnegovanom, aristokratskom pokretu, uravnotežavaju razigrane ritmove pozadina. Pomoću jakih kontrasta boja i forme, ova rešenja dobijaju dinamičnost i slikovitost. Razigrane kompozicije intimističkih tema crteža sofisticiranog kolorita i naglašene lirske modulacije nabijene su životnom radošću, entuzijazmom i ljubavlju i predstavljaju odraz najtananijeg i najkrhkijeg dela autorkine ličnosti. Njihova naglašena dekorativnost vodi nas u svet raspevanog detinjstva i nostalgije za njim. Personifikacije sunca i meseca, antipoda muško - ženskog, svetla - tame, radosti i tuge, imaju po malo filozofski smisao, čime se do nekle potire utisak čiste dekorativnosti, a predstave dobijaju dublju simboliku. Ovakav pristup je veoma blizak svesti savremenih stvaralaca te je u tom smislu ovo stvralaštvo u velikoj meri moderno sa sve prisutnom lirskom komponentom. U susretu sa ovim stvaranjem, uočeni kontrasti vezuju nađu pažnju za motive opšte i univerzalne, lirske i lične; na mahove nas ispunjavaju poštovanjem, pa opet nežnošću, šaljući nam jasnu poruku, da umetnik nikada ne može da se do kraja iskače, da uvek preostaje veliki deo dobrote, ljubavi i lepote koje tek treba da iznedri, kako bi ostali mogli da uživaju u njima. U danima koji dolaze, to očekujemo od dragog čoveka, talentovane i kreativne Dobrile Radovanović – Dore”.Povratak na sadržaj Etnoumlja #4 >>

Pregled svih brojeva Etnoumlja >>